V každém období, kdy byl některým z totalitních režimů v Československu skauting zakázán, fungovaly ve svobodných zemích hlídky, družiny, oddíly i výrazní jednotlivci, kteří se hlásili k ideálům Československého skautingu.
Nejzřetelnější stopu ale zanechala organizace, která vznikla po velkém exodu z Československa, který následoval okupaci v roce 1968. Roku 1975 byla ve švýcarském Winterthuru ustanovena mezinárodní federace ČSES – Československý Exilový Skauting. Pod touto hlavičkou fungovaly (současně nebo postupně) následující oblasti a oddíly:

ČSES, oblast ŠVÝCARSKO

ČSES/CH - oddíl BADEN
ČSES/CH - oddíl CURYCH
ČSES/CH - oddíl BERN
 ČSES/CH - družina MEDVĚDŮ St. Gallen
ČSES/CH - vodáci exulanti PRAŽSKÉ PĚTKY

ČSES, oblast NĚMECKO

ČSES/D - oddíl NĚMECKO-SEVER (ONS)
ČSES/D - oddíl VELENA FANDERLIKA (OVF)
ČSES/D - oddíl BRATŘÍ ČAPKŮ (OBČ)
ČSES/D - oddíl SVATÉHO JIŘÍ (OSJ)
ČSES/D - oddíl SETON
ČSES/D – roverský oddíl vodáků ČOCHTANI
ČSES/D - oddíl KARLSRUHE
ČSES/D - oddíl PSOHLAVCI

ČSES, oblast HOLANDSKO

ČSES/NL - oddíl LUCEMBURSKO

ČSES, oblast RAKOUSKO

ČSES/A - oddíl BRATŘÍ REVILLIODOVÝCH / 43.WPuP.
 
Organizace ČSES uspořádala během své existence 5 mezinárodních srazů pro své členy a hosty, které se nazývaly „Exiloree“:

 
I.EXLOREE Glatt (SRN), 20.-23.5.1983

 
II.EXILOREE Brexbachtal (SRN), 25.-27.5.1985


 
III.EXILOREE Aarberg (Švýcarsko), 6.-8.6.1987IV.EXILOREE Kainzmühle u Weidenu (SRN), 13.-15.5.1989


 
V. EXILOREE - JITŘENKA Líbeznice u Prahy, 17.-19.5.1991VI. EXILOREE - RELOADED Sluneční zátoka na Sázavě, 28.4.-1.5.2017